studies over bijbelse thema's

Toekomstverwachting

Een boeiend verschijnsel in de Bijbel is "profetie". Terwijl de profeten opriepen om in gehoorzaamheid en toewijding met God te leven, spraken ze ook dikwijls over toekomstige gebeurtenissen. Niet in vage termen, maar heel concreet en gedetailleerd. Alsof het zaken betrof, die al in het verleden voorgevallen waren.

Het Nieuwe Testament zegt, dat ze "door de Heilige Geest gedreven" waren. God, voor wie de toekomst niet verborgen heeft, nam hen als het ware mee de toekomst in om hen terug te laten kijken. Ze spraken over de toekomst in de verleden tijd - niet in de 'ovt' of 'vvt', maar in de 'pvt': de profetische verleden tijd.

Soms gaat het over gebeurtenissen die betrekkelijk kort na het uitspreken van de profetie in vervulling gingen, maar over die gebeurtenissen heen wordt er als het ware verwezen naar veel grotere in een verre toekomst gelegen dingen.
Het gaat in de profetie altijd om de Heer Jezus 1Openbaring 19:10). Om zijn komst in de wereld, over zijn wederkomst. En passant worden ook heel veel grootse, kosmische gebeurtenissen beschreven.

We willen ons best doen die gebeurtenissen te begrijpen, maar het belangrijkste is, dat we leren hoe we, in afwachting van wat komen gaat, in deze wereld kunnen staan als mensen, die de toekomstige wereld toebehoren.

Onderwerp
Uitzien naar de komst van Christus
Daniël en de Europese Unie
Bij de wilde beesten af
En Henoch was niet meer ...
De prijsuitreiking
De metamorfose
Bloesem in oktober?
Bouwen volgens plan


Er zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen in voetnoten aan de tekst van de NBV toevoegen.

Laatst gewijzigd 27 juli 2007