Gelijkenissen van Jezus
studies over bijbelse thema's

De gelijkenissen van Jezus

Jezus heeft zijn discipelen veel lessen gegeven over het leven met de Heer en over Gods plannen met zijn volk.
Hij deed dat dikwijls door verhalen te vertellen. Verhalen die telkens een facet van de veelkleurige rijkdom van het evangelie illustreerden.
Het waren verhalen uit het leven gegrepen. Vaak op het eerste gehoor al begrijpelijk, maar soms met een veel diepere laag. Die diepere laag kunnen we ontdekken door
  • te luisteren naar de verklaring van het verhaal door Jezus zelf
  • de beeldspraak die de Jezus hanteerde elders in de Bijbel op te zoeken
Dat willen we bij onderstaande studies doen.

Tekst Gelijkenis Titel
Matteüs 13:1-52 De Zaaier
Zaad en onkruid
Het mosterdzaad
Het zuurdesem
De schat in een akker
De parel van grote waarde
Het sleepnet
De geheimenissen van Gods Koninkrijk
Matteüs 18:23-35 De Koning en zijn slaven Schuld en boete?
Matteüs 20:1-16 De arbeiders in de wijngaard Werkers van het laatste uur
Matteüs 22:1-14 Het koninklijke bruiloftsmaal Kom tot het feest!
Matteüs 25:1-46 De wijze en de dwaze maagden
De talenten
De schapen en de bokken
Hij komt!

Er zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen in voetnoten aan de tekst van de NBV toevoegen.Laatst gewijzigd 15 mei 2005