Bijbelstudies en preken
studies over bijbelse thema's

De geheimenissen van God

God heeft Zichzelf willen openbaren aan de mensen. Dat heeft Hij in de loop der tijd stap voor stap gedaan.
Zo kende men God aanvankelijk "uit zijn werken" als Schepper. Maar Hij was ook de wetgever, die zijn wil bekend maakte En de Rechter, die zijn morele standaard aan de mensen voorhield.
Ook maakte Hij zijn plannen met de mensheid en de aarde bekend, ja tot in de verre toekomst.
Maar veel profeten hebben begrepen, dat God niet alles bekend maakte. Dat er een geheim was, dat God nog voor de mensen verborgen hield.

De apostel Paulus vertelt echter, dat God dat geheim aan hem bekend gemaakt heeft, zodat hij een "rentmeester van het geheim van God" genoemd kan worden.
Nadere bestudering van de Bijbel brengt veel over die geheimenissen, die ook al summier door de Heer Jezus werden aangeduid, aan het licht.

Tekst Onderwerp
MatteŁs 13:1-52 De geheimenissen in gelijkenissen geopenbaardEr zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen in voetnoten aan de tekst van de NBV toevoegen.

Laatst gewijzigd 27 juli 2006