studies over bijbelse thema's

Het Koninkrijk van God

Voorwoord bij de gedrukte uitgave

Wie heeft nog nooit moeite gehad bij het lezen van de gelijkenissen uit het Nieuwe Testament? Wat zeggen deze verhalen nu eigenlijk? Hoe moet je ze nu interpreteren? Zijn daar regels voor of zijn we overgeleverd aan onze fantasie?
Eindelijk nu eens een werk dat alles op een rijtje en op zijn plaats zet.

De Heer Jezus blijkt dikwijls in de gelijkenissen Israël en de volkeren aan te spreken! Door dit gegeven te (h)erkennen komt veel op zijn plaats en blijven ook de geestelijke toepassingen voor het christenleven van alle dag van belang. Dit boek te mogen uitgeven is steeds mijn grote wens geweest. Het is me dan ook een waar genoegen dit op de markt te kunnen brengen, in de hoop dat het tevens mag aanzetten tot verdere studie van Gods Woord: de Bijbel.

Robert de Telder; uitgeverij Aksent.

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 - De aarde wordt vol van Gods vrede
Geschiedenis van het Koninkrijk  
 • Vanaf de schepping der aarde
 • Het Koninkrijk na Golgotha
 • Het Koninkrijk in gelijkenissen
 • Hoofdstuk 2 - Gods geheime wens
  Geheimenissen van Gods Koninkrijk  
 • Het geheimenis van God bekend gemaakt
 • De verborgenheden van Gods Koninkrijk in gelijkenissen
 • Hoofdstuk 3 - Heel Israël zal behouden worden
  Het herstel van Israël  
 • Voorwaarden voor het bezit van het land
 • De verstrooiing onder de volken
 • De terugkeer voorzegd
 • Israël in de eindtijd
 • Hoofdstuk 4 - Uitzien naar Gods Koninkrijk
  De hoop van de Korachieten  
 • De interpretatie van de psalmen
 • De Korachieten
 • Psalmen 42 en 43
 • Psalm 44
 • Psalm 45
 • Hoofdstuk 5 - Gelijkenissen van Gods Koninkrijk
  Gods koninkrijk komt!  
 • De koning en zijn slaven
 • De arbeiders in de wijngaard
 • Het koninklijke bruiloftsmaal
 • De drie gelijkenissen in MatteŁs 25
 • Hoofdstuk 6 - Er zullen zware dagen komen
  De laatste dagen  
 • Het Oude Testament
 • Gods plan uitgesteld
 • Algemene betekenis in het Nieuwe Testament
 • De periode van de gemeente
 • Speciale betekenis in het Nieuwe Testament
 • Samenvatting
 • Hoofdstuk 7 - De laatste vijand onttroond
  Doden zullen opstaan  
 • De opstanding van Christus
 • Wat wordt met opstanding bedoeld?
 • Opstanding in fasen
 • 'Bij zijn komst'
 • Gemeente, Israël en de volken in de opstanding
 • In het Koninkrijk
 • Aanhangsels
 • Gods oogappel
 • Drie maal goed nieuws
 • Bidden om de komst van Koninkrijk

 • Er zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen in voetnoten aan de tekst van de NBV toevoegen.

  Laatst gewijzigd 14 juli 2007