Bijna-dood-ervaringen
gedachten over het christenleven

Een blik over de grens?
Mensen die hebben gebalanceerd op het randje van de dood vertellen soms over heel specifieke ervaringen. Over vrede, een stralend licht of volmaakte innerlijke rust. Zijn dit tekenen van een hiernamaals of van op hol geslagen hersengolven?

Invloed
We twijfelen er niet aan dat een bijna-doodervaring of BDE heel realistisch is. Dat het een diepgaande invloed heeft op het verdere leven van de persoon die het overkomt. Alleen is het lastig om deze ervaringen te plaatsen. Geven ze werkelijk een blik 'over de grens'? Die conclusie kunnen we niet zonder meer aannemen. Als bijna-doodervaringen een blik geven van het hiernamaals, gaat het slechts over het 'voorportaal'. Immers, de persoon in kwestie is niet overleden - hij kon nog "teruggekomen". Zijn hersenactiviteit is nooit tot stilstand gekomen. Hij heeft dingen in zich opgenomen, die hij zich kan herinneren.

Onbekend terrein
Maar we zijn voorzichtig, want het onderbewuste van de mens is een, nog onvoldoende bekend, terrein. Hoe onze geest werkt wordt wel onderzocht, maar tot een duidelijk oordeel kan men nog niet komen. Ook blijkt uit onderzoek dat bijna-doodervaringen mede beïnvloed worden door culturele en sociale factoren en godsdienstige voorstellingen.

Niet alleen positieve verhalen
De meeste BDE's worden beschreven als positieve ervaringen, maar er zijn ook mensen die een negatief verhaal te vertellen hebben. Verhalen waarin verschrikkingen als hellevuur en demonische verschijningen een rol spelen. Welk verhaal geeft ons dan een betrouwbare voorstelling van het hiernamaals? Het is onverstandig om alleen de positieve verhalen te willen horen.

Leven na dit leven?
Geeft een BDE echt zicht op het hiernamaals? Of is het alleen maar psychisch? We weten het niet. Maar als bijna-doodervaringen niet voortkomen uit een nog onbekend psychisch of fysiek proces, geven ze toch niet meer dan een indicatie dat met de dood niet alles ophoudt. Hoe het leven na de dood er uitziet, hoe we het hiernamaals kunnen bereiken, dat vinden we alleen in de Bijbel.

Belofte
De Bijbel is duidelijk, dat na de dood niet voor iedereen de hemel wacht. De hemel wordt alleen bereikt op grond van het offer van Jezus. Voor wie in Jezus gelooft, is de dood zeker niet erg! Wie hem toebehoren, zullen ook na het sterven niet van hem gescheiden worden. Geloofszekerheid - daarover hebben we niet op grond van een of andere ervaring, maar op grond van de onveranderlijke belofte van God.

Johannes 3:161.
Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
naar boven