aantekeningen voor Bijbelstudie

Aantekeningen voor bijbelstudie

Op deze pagina's vind je allerlei notities die ik maakte ten behoeve van prediking en bijbelonderricht.
Ze zijn verdeeld in verschillende categorieën:

Bijbelboeken

In deze categorie worden (gedeelten van) bijbelboeken min of meer tekst voor tekst behandeld.

Bijbelse thema's

Hier vind je
 • studies waarin afzonderlijke bijbelse woorden uitgelegd worden
 • onderwerpen die min of meer een samenvatting zijn van wat de Bijbel als geheel daarover zegt. Je ontdekt ze bij wijze van spreken pas als je de hele Bijbel doorbladert
 • topics uit de Bijbel die op zich interessant genoeg zijn om afzonderlijk te behandelen, ook al staan ze in maar één bijbelboek beschreven en kun je ze ook in groter verband in de bovenstaande categorie aantreffen.
 • Apologetische thema's

  Voor verschillende gelegenheden maakte ik heel wat notities over niet-christelijke godsdiensten en filosofieën, maar ook over "christelijke" sekten. Het doel daarvan is steeds om die leringen te toetsen aan de Bijbel.

  Onderwerpen

  In dit gedeelte vind je allerlei onderwerpen, die vooral van belang zijn voor het dagelijkse leven als christen.
  Voetnoten
  In voetnoten wordt verwezen naar bijbelteksten of aanvullende informatie. Klik en er opent zich een popup! Bij sommige voetnoten en bij lichtblauwe woorden in de tekst verschijnt er een korte toelichting als je er met de muisaanwijzer over heen gaat. In sommige gevallen kun je ook nog op die voetnoot doorklikken naar de popup bijbeltekst.

  Ik hoop, dat je er wat aan hebt!

  Momenteel worden de artikelen succesievelijk overgezet naar een nieuwe site: zoekennaarwijsheid.nl