Bijbelstudies en preken
studies in bijbelboeken

Het boek Ruth

Deze aantekeningen bij het kleine bijbelboekje Ruth geven geen tekst-voor-tekst-verklaring. Ik heb geprobeerd van elk hoofdstuk wat historische achtergronden en de hoofdlijnen van het verhaal aan te geven. Daarnaast heb ik er telkens één facet uitgelicht, dat dan nader toegepast wordt op de luisteraar. Ik hoop dat ook de lezer daar persoonlijk iets aan heeft.

Tekst Onderwerp
Hoofdstuk 1 God trekt mensen aan, doet zijn volk dat ook?
Hoofdstuk 2 De verlosser gevonden!
Hoofdstuk 3 Een losser en een loser

Er zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen naast elkaar laten zien.

Laatst gewijzigd 11 augustus 2007