Bijbelstudies en preken
studies in bijbelboeken

De Brief aan de Romeinen

Deze aantekeningen bij de Romeinenbrief geven geen tekst-voor-tekst-verklaring. Ik heb geprobeerd van elk hoofdstuk de hoofdlijn aan te geven en er één facet uit te lichten, dat dan nader toegepast wordt op de luisteraar. Ik hoop dat ook de lezer daar persoonlijk iets aan heeft.

Tekst Onderwerp
Hoofdstuk 1:1-17 Het evangelie van Jezus
Hoofdstuk 1:18-2:29 Een onbekende God?
Hoofdstuk 3:21-31 Onwaardig of minderwaardig?
Hoofdstuk 4:1-25 Worden zoals je bedoeld bent
Hoofdstuk 5:1-21 Vrede met God en vrede van God
Hoofdstuk 6:1-23 Leven nieuwe stijl
Hoofdstuk 11:1-36 God wil en zal zijn ontferming tonen

Er zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen naast elkaar laten zien.

laatst gewijzigd op 12 mei 2005