Bijbelstudies en preken
studies in bijbelboeken

Het boek NumeriTekst Onderwerp Titel
Hoofdstuk 19:1-22 Het offer van de rode koe Leven temidden van doden

Er zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen naast elkaar laten zien.

Laatst gewijzigd 21 juli 2010