Bijbelstudies en preken
studies in bijbelboeken

Het boek Nehemia

Tekst Onderwerp Titel
1:1-11 Het verslag van Chanani Bouwvakkers gezocht
2:1-10 Nehemia's plan Zijn we er klaar voor?
2:11-20 Nehemia zoekt medestanders God heeft me gezegd ...?

Er zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen naast elkaar laten zien.

Laatst gewijzigd 27 januari 2008