Bijbelstudies en preken
studies in bijbelboeken

Het Evangelie naar MatteŁs

Het Evangelie naar MatteŁs behoort samen met het evangelie naar Marcus en dat naar Lucas, tot de drie zogenoemde "synoptische" evangeliën. Deze drie boeken zijn vrij goed met elkaar te vergelijken. Als je ze naast elkaar leest, krijg je een duidelijk overzicht van het leven en werk van Jezus Christus.

De auteur is MatteŁs, een tollenaar (belastingontvanger in dienst van de Romeinse bezetter) die ťťn van de twaalf discipelen (= leerlingen) van Jezus werd. In Lucas 5:27vv) lees je hoe deze Levi, zoals hij toen nog heette, een volgeling van Jezus werd.

MattheŁs heeft zijn boek geschreven voor zijn eigen volk, de Joden. Hij legt er sterk de nadruk op dat Jezus de beloofde Messias is en citeert ook uitvoerig uit oudtestamentische profetieën. Joodse tradities en gebruiken worden in dit evangelie ook niet toegelicht: dat was immers voor MatteŁs' doelgroep niet nodig.

Er zijn verschillende gedachten over de datering van dit evangelie, maar vrij algemeen wordt aangenomen dat het rond het jaar 70 n.C. geschreven is.

Tekst Onderwerp Titel
13:1-51 Gelijkenissen:
De Zaaier
Zaad en onkruid
Het mosterdzaad
Het zuurdesem
De schat in een akker
De parel van grote waarde
Het sleepnet
Het Koninkrijk - omringd door gevaar en vijanden, maar toch: overwinnend!
18:23-35 Gelijkenis: De Koning en zijn slaven Schuld en boete?
20:1-16 Gelijkenis: De arbeiders in de wijngaard Werkers van het laatste uur
22:1-14 Gelijkenis: Het koninklijke bruiloftsmaal Kom tot het feest!
25:1-46 Gelijkenissen:
De wijze en de dwaze maagden
De talenten
De schapen en de bokken
Hij komt!

Er zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen naast elkaar laten zien.

Laatst gewijzigd 27 juli 2007