Bijbelstudies en preken
studies in bijbelboeken

Het boek Daniël

Deze aantekeningen bij het profetische boek Daniël geven geen tekst-voor-tekst-verklaring. Ik heb geprobeerd van elk hoofdstuk de hoofdlijnen aan te geven en er één facet uit te lichten, dat dan nader toegepast wordt op de luisteraar. Ik hoop dat ook de lezer daar persoonlijk iets aan heeft.

Tekst Onderwerp
Hoofdstuk 1 Met God leven in een goddeloze wereld
Hoofdstuk 2 God regeert en spreekt!
Hoofdstuk 3 Veilig in een onveilige omgeving
Hoofdstuk 6 De nederige vindt God aan zijn zijde
Hoofdstuk 7 Uitzien naar de Koning der koningen
Hoofdstuk 9 en 10 Er gebeurt wat als je bidt!


Er zijn vele vertalingen van de Bijbel. Hoewel ze enigszins van elkaar verschillen, kunnen alle vertalingen helpen om de Bijbelse boodschap te verstaan. Bij bijbelstudie is het goed ze met elkaar te vergelijken. Daarom zal ik in de aantekeningen waar naar bijbelteksten verwezen wordt, soms verschillende vertalingen naast elkaar laten zien.

Laatst gewijzigd 17 juli 2010