Jehova's getuigen en de Bijbel
apologetische studies
Het Wachttorengenootschap

Velen kennen de leden van het Wachttorengenootschap als Jehova's getuigen, die met onverdroten ijver langs de deuren gaan om hun boodschap - en hun lijfblad, de Wachttoren - aan de man te brengen.
Als we de leer van dit genootschap aan een onderzoek onderwerpen, willen we ons echter niet laten leiden door motieven als: hun opdringerige gedrag - hoewel dat de laatste jaren in positieve zin veranderd is - of hun aanhoudende kritiek op de leer van andere kerken en het feit dat andere christenen niet zoals zij huis aan huis het evangelie verkondigen.
We zullen de hand ook in eigen boezem moeten steken en Gods Woord hanteren als norm, eerst voor onszelf, en in alle bescheidenheid dan ook voor anderen.
De ijver van de leden van het Wachttorengenootschap is bewonderenswaardig. Toonden allen die de Here Jezus liefhebben maar zo'n ijver in gebed en evangelisatiewerk. Want de lauwheid van vele christenen moet ons minstens zoveel zorg baren als de opkomst van allerlei religies en sekten.

Zonder in een eindeloze discussie te vervallen, wil ik op een enkel punt ingaan op de leer van het Wachttorengenootschap.
  • Omdat "de geest der profetie het getuigenis van Jezus" is (Openbaring 19:10), zullen we nagaan wat deze organisatie, waarvan de leden vaak worden aangeduid als Jehova's getuigen, over Jezus te zeggen heeft.
  • Een centraal thema in de boodschap van de Wachttoren is: de naam van God. Ze vinden het heel belangrijk om de officiële naam waarmee God in het Oude Testament wordt aangesproken, te gebruiken. God eren betekent voor hen: de juiste naam gebruiken.
    In deze studies willen we daarom ook nadenken over de relatie tussen de namen Jehova en Jezus. We willen te weten komen of de Wachttorenleer betreffende deze namen werkelijk bijbels onderbouwd is.
Onderwerpen
Geen andere naamJehova's getuigen en de naam van God
De Heer onze God is éénDe drie-enige God
Wie zeggen de mensen dat Ik ben?Jezus en Jehova
Mag de Bijbel ook nog wat zeggen?Vertalen of vertellen?

Op voorhand wil ik graag zeggen, dat de ijver die de aanhangers van deze organisatie in het verbreiden van hun leer aan de dag leggen, voorbeeldig is en dat we ons op veel punten kunnen vinden in de door hen voorgestelde moraal, die zeker z'n oorsprong in de Bijbel vindt.
Maar bij de leer die zij verspreiden moeten toch vanuit de Bijbel gezien, enkele kanttekeningen geplaatst worden.

Laatst gewijzigd 25 augustus 2007