De Islam en de Bijbel
apologetische studies
De Islam
Er wordt vandaag heel wat gezegd over moslims en de islam, al of niet in combinatie met extremisme en fundamentalisme. Velen maken zich bezorgd, dat de islam het christendom in Nederland of West-Europa zal verdringen.
Maar er wordt wel veel over moslims geroepen, maar niet op een manier waaruit blijkt, dat men de religie waarover men spreekt kent. En dat is toch minimaal nodig, om echt met elkaar in gesprek te komen.
Hoewel ik de bezorgdheid begrijp en deel, denk ik dat we meer bezorgd moeten zijn omdat het zoveel christenen ontbreekt aan kennis van het eigen geloof en de Bijbel. Het moet ons zorgen baren, dat de kerk zo'n geringe werfkracht heeft en nauwelijks mensen zonder enige christelijke achtergrond weet te trekken. Het moet ons verontrusten, dat voor zoveel christenen het geloof niet meer is dan een dun laagje aan de buitenkant, terwijl hun leven in niets verschilt van dat van niet-christenen.
Deze artikelen zijn daarom bedoeld om inzicht te geven in de geloofswereld van moslims, maar ook om christenen in staat te stellen om goed toegerust het gesprek met moslims aan te gaan. Niet om ze te bekeren tot onze westerse waarden en normen, maar om ze te winnen voor onze Heiland. Hij heeft ze lief! En wij?

Onderwerpen
Geschiedenis
  Het ontstaan van de Koran
  Het ontstaan van de Islam
De geloofsinhoud
  De inhoud van de Koran
  De Islamitische theologie
  De zuilen van de Islam
  De Kašba
Islam en christendom
  De Koran en de Bijbel
  God of Allah?
Moslims en het evangelie
  Wat denken moslims van het christendom?
  Samen de Bijbel lezen
  Samen in gesprek
Laatst gewijzigd 16 juni 2006